Metodika výukového systému

Metodika výuky je nedělitelnou součástí celého výukového systému SNAG, který je chráněn registrovanou značkou a patentem. Jakékoli kopírování nebo zneužití je právně postižitelné. Rovněž není dovoleno metodiku SNAG používat pro jiné výukové systémy.

 

Metodika výuky se SNAGem je od metodiky výuky regulérního golfu značně odlišná. Aby výuka probíhala metodicky správně a ve všech místech stejně, je nutné instruktorům a lektorů zajistit patřičnou kvalifikaci. Pro budoucí vyučující systému SNAG organizujeme školení v metodice SNAG a to na dvou úrovních:

1/  úroveň I základní - instruktor SNAG

určeno pro trenéry, cvičitele golfu, učitele TV a instruktory jiných sportů, kteří budou učit golf se SNAGem děti a dospělé začátečníky

školení je dvoudenní, zakončené písemnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží Certifikát instruktora systému SNAG

Aktuálně máme 108 certifikovaných instruktorů.

 

2/  úroveň II postupová - lektor SNAG

určeno pro již certifikované instruktory SNAG k rozšíření jejich kvalifikace pro výuku instruktorů základní úrovně

školení je rovněž dvoudenní, zakončené praktickou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží Certifikát lektora systému SNAG

Aktuálně máme 10 certifikovaný lektorů