Projekt Golf do škol

Ve spolupráci s partnerskými kluby uvádíme do života projekt Golf do škol, který má za cíl zavést výuku golfu se SNAGem na české základní školy, a to jak formou odpoledních sportovních kroužků, tak po následných jednáních s městskými magistráty a s orgány státní správy i do osnov hodin tělocviku.

Projekt a s ním související aktivity jsou financovány, společností Ittec a návazně budou projednávány i možnosti financování ze sponzorských darů, dotačních programů regionů a případných grantů EU.

Projekt Golf do škol je chráněn registrovanou obchodní značkou a autorskými právy společnosti Ittec.